info@tenvirnesriyat.com.tr | +90 507 311 9710

Alemdar Mh. Çatalçeşme Sk. No: 29 F Fatih/İstanbul


Lemeât (Büyük Boy Termo Deri)


Eski Said tarafından kaleme alınan Lemeat eseri, hatt-ı Kur’an ile Osmanlı devreinde neşredilmiş olup Risale-i Nur Külliyatı’nın bir nev’i çekirdeği ve fihristesi hükmündedir.

Nazma benzer nesir olarak kaleme alınmış, tevhidî ve ictimaî bütün meseleleri havi bu eser bütün mebhasları bir araya getirilerek neşredilmiştir. Bu kitabın çok dikkatli ve müdakkikane okunmasının zarureti bulunmaktadır. Bir tek vecizesi bir kitabı kapsayacak şekilde çok hakikatleri barındırmaktadır. Arabî ibarelerin yazımında ve eseri neşre hazırlamada öğretim görevlileriyle beraber müdakkik bir ilim heyeti çalışmıştır.

Lemeat, 1921 yıllarında kaleme alınmış olduğundan Birinci Cihan Harbi  esnasında Avrupa’da ayni kökten hortlayan sosyalizm ve kapitalizm ejderhasının ikiz Almanya ve Fransa temsilciliğinde tezahürleri hengamında kaleme alınan bu eser o günkü sosyo-ekonomik devletlerin durumları ile beraber mütalaa edilmesi gerekmektedir. Çalışmamızın lugat ve indeksi bulunmaktadır.

  • Basım Yeri: Türkiye - İstanbul
  • Kağıt Cinsi: Ivory Kağıt
  • Kapak: Termo Deri
  • Lugatçe: Var
  • Ayet ve Hadis Mealleri: Var