info@tenvirnesriyat.com.tr | +90 507 311 9710

Alemdar Mh. Çatalçeşme Sk. No: 29 F Fatih/İstanbul


Kastamonu Lahikası (Büyük Boy Termo Deri)


27. Mektub’tan olan Kastamonu Lahikası Üstad Hazretlerinin talebeleri ile olan mektublaşmalarını ihtiva etmektedir. Kastamonu Lahikası; Eskişehir Hapsi’nden tahliyeden sonra Üstad Hazretleri Kastamonu’ya nefyedilmiş, Denizli Hapsi zamanına kadar Kastamonu’da ikamete mecbur edilmiştir. Bu süre zarfında Risale-i Nur’un Isparta’daki talebeleri ile muhavere ederek Nurların hatt-ı Kur’an ile yazılıp çoğalması, eski yazı bilmeyen gençlerin istifadesi için de bazı bahislerin daktilo ile çoğaltılması hususunda Müellif Bediüzzaman hgazretleri şedit alaka göstermiştir. Bu kitap Risale-i Nur’un mahiyeti, kıymeti, deruhte ettiği kudsi vazife-i imaniyesi, mazhariyeti; hem talebelerinin tarz-ı hizmetleri, mütecaviz dinsizler karşısında sebat ve metanetleri ve ehl-i İslâm’ın birbiri ile muamelatında takip edecekleri ihlaslı hareketleri gibi dahili ve harici bir çok meseleye temas etmektedir.

  • Basım Yeri: Türkiye - İstanbul
  • Kağıt Cinsi: Ivory Kağıt
  • Kapak: Termo Deri
  • Lugatçe: Var
  • Ayet ve Hadis Mealleri: Var