info@tenvirnesriyat.com.tr | +90 507 311 9710

Alemdar Mh. Çatalçeşme Sk. No: 29 F Fatih/İstanbul


Emirdağ Lahikası (Büyük Boy Termo Deri)


Bu Lahika mektubları Risale-i Nur’un Barla’da telif edilmeye başlandıktan sonra Üstad Hazretlerinin talebeleri ile olan yazışmaları ve okuma suretiyle istifade ettikleri ve hissiyatlarını birbirlerine ilettikleri bu mektuplaşma ile takdim etmişlerdir. Elinizdeki bu eser, Üstad Hazretleri ile talebelerinin aralarında bulunan suallerin ve hizmete dair müşkilatların halledilmesine yönelik mektublaşmalardan vücuda gelmiş bir kitabdır. Bu kitab iki kısımdan oluşmaktadır.

Birinci Kısım; 15 Haziran 1944’te Denizli Hapsinden beraat ile tahliyeden sonra heyet-i vekile kararı ile Emirdağı’nda ikamete memur edilen Üstad Hazretlerinin 1947 sonlarına kadar talebelerinin hizmetlerine müteallik bazı mektub ve suallere cevaben yazdığı mektublardır.

İkinci Kısım; 1948-1949 Afyon Cezaevi’nde 20 ay mevkufen kalıp tahliyeden sonra Emirdağ’na avdet edip orada bir müddet kaldıktan sonra 1952-1953 tarihleri arasında talebeleri ile olan mahkeme ve davalara temas eden meselelere dair müteaddid bahislerdir.

Bu kitab, Risale-i Nur hizmetinin metodlarını da ve Kur’an’ın nuruyla hakimane irşadı ve tevfik-i İlâhiye’ye muvafık hareket etmekle isabetli bir hizmet noktasını anlatmaktadır.

  • Basım Yeri: Türkiye - İstanbul
  • Kağıt Cinsi: Ivory Kağıt
  • Kapak: Termo Deri
  • Lugatçe: Var
  • Ayet ve Hadis Mealleri: Var