info@tenvirnesriyat.com.tr | +90 507 311 9710

Alemdar Mh. Çatalçeşme Sk. No: 29 F Fatih/İstanbul


Âsâ-yı Mûsa (Büyük Boy Termo Deri)


Üstad Hazretlerinin Asa-yı Musa mecmuasına dair beyanları Risale-i Nur Külliyatının muhtelif yerlerinde çokça bulunmaktadır. Bunların birkaç tanesine değinelim:

- “Mümkün olduğu kadar Asa-yı Musa mecmuasını yazmakta fütur ve tevakkuf verilmesin. O kudsi birinci vazifenin pek çok ehemmiyeti var.” (Bediüzzaman)

- “Asa-yı Musa’nın tabıyla beraber küfür ve ilhadda teraküm eden kaleleri yıkılıp taptaze iman sedleri oluşturulmuştur.” (Bediüzzaman)

Eğer İslam medeniyeti bütün boyutları ile tecessüm etse Musa’nın Asası gibi bütün beşeri sistemeler ona secde-i hayret edecektiler. Risale-i Nur Külliyatı’nda Asa-yı Musa mecmuası bir derleme olduğu halde çok ayrı bir ehemmiyet arz etmekle Asa-yı Musa’nın neşredilmesi içerisinde tevhid bürhanları, nübüvvet bürhanları, Hüccetü’l-Baliğa, Meyve Risalesi konularını ihtiva etmektedir ve okuyanların imanlarının inkişaf edeceğine dair kat’i delilller görülmektedir.

  • Basım Yeri: Türkiye - İstanbul
  • Kağıt Cinsi: Ivory Kağıt
  • Kapak: Termo Deri
  • Lugatçe: Var
  • Ayet ve Hadis Mealleri: Var